Gratis bezorging (vanaf €500,- excl. btw)
Inclusief montage van onze meubels
2 jaar garantie
Verpakkingsmateriaal retour

Privacy Policy

Privacy verklaring INOFEC B.V.

We respecteren privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen je gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk om je werkbeleving te verbeteren. Of we nu samenwerken met services om je toegang tot je verlanglijst te bieden en je nieuwe producten te laten ontdekken; je de mogelijkheid geven om je of je snel ondersteuning bieden als er iets misgaat − het is ons doel om je zo moeiteloos mogelijk te laten werken.

Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die we aan jou kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes je kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle door Inofec aangeboden producten (“Inofec-product(en)”). Deze Verklaring is ook van toepassing op alle websites die onder het beheer van Inofec vallen en op andere offline contacten, bijvoorbeeld wanneer je een Inofec-showroom bezoekt of een Inofec-evenement bijwoont (gezamenlijk “Services” genoemd). Lees deze Verklaring aandachtig, zodat je weet hoe Inofec de door jou verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” en “Inofec” verwijzen allemaal naar Inofec B.V.

 

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Gegevens die je ons verstrekt

We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als je meer wilt weten over Inofec-producten en -Services of als je met onze klantenservice contact opneemt voor assistentie met je Inofec-producten.

Gegevens die we automatisch verzamelen

We verzamelen automatisch gegevens over je, zoals gegevens die we verzamelen door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij je gebruik, toegang of interactie met onze websites. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat je gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie daarvan, je IP-adres, je algemene geografische locatie zoals aangegeven door je IP-adres, je browsertype, de webpagina's die je op onze websites bekijkt, en/of en hoe je communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites.

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

We kunnen informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk merkgerelateerde diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over je ontvangen van Social Mediaplatforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Gegevens van kinderen

Inofec richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de zestien zonder toestemming van de ouders. Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan zestien jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we de account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

Naar boven

Interacties van klanten met Inofec

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, lichten we verschillende momenten uit, waarop Inofec mogelijk persoonsgegevens van klanten kan verzamelen. De interacties van klanten met Inofec zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Informatie over Inofec zoeken

Als je meer informatie over Inofec zoekt, kun je virtueel of fysiek een site van ons bezoeken. Voorbeelden hiervan zijn: surfen op onze website, bellen met onze verkoopmedewerkers, een fysiek bezoek aan een showroom van Inofec of aan door Inofec gesponsorde evenementen. Voor meer informatie over Inofec-producten geef je mogelijk vrijwillig persoonsgegevens op, zoals je naam en e-mailadres. We kunnen ook online informatie over je verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën bij je bezoek aan onze websites.

Wij verzamelen: naam, e-mailadres, IP-adres en informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.

Waarom: We gebruiken deze informatie om nieuws te delen over evenementen en producten die Inofec aanbiedt. Bovendien helpt het IP-adres ons om geografische informatie over de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren. Het is ons gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Inofec-producten kopen

Als je hebt besloten om een Inofec-product te kopen, kun je als klant direct bij ons kopen op www.inofec.nl of je aankoop doen bij een Inofec-showroom. Als je bij ons koopt, vragen we je om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken.

Wij verzamelen: naam, telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, aflever-/verzendadres en betalingsgegevens.

Waarom: We gebruiken deze informatie om je transactie te verwerken, je aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van je Inofec-producten af te handelen. Het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met je aankoop van Inofec-producten.

Hulp krijgen van Inofec

Je zult zo af en toe waarschijnlijk contact opnemen met onze klantenservice voor hulp met je Inofec-producten of diensten. Om je de best mogelijke service te kunnen bieden, kunnen wij bepaalde gegevens van jou of je Inofec-producten verzamelen.

Wij verzamelen: Dit kunnen contactgegevens zijn, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, Social Media-identificators (als je contact met ons opneemt via een Social Mediakanaal), en de inhoud van je gesprekken en andere communicatie met de klantenservice van Inofec (waaronder spraakopname als je de klantenservice belt). In bepaalde situaties is het nuttig als het team van onze klantenservice een diagnose van je Inofec-systeem kan stellen. Dit is in wezen een technische momentopname van het systeem met alle relevante informatie voorafgaand aan het incident en omvat informatie zoals de gebruikte muziekservice, volumeniveau, Productconfiguratie, informatie over WiFi-signaal en router, foutcodes, apparaatinformatie (bijv. het besturingssysteem en de versie van de gebruikte Inofec-app). Het verzamelen van de hierboven beschreven gegevens is noodzakelijk om klantenondersteuning te bieden. We stellen je op de hoogte voordat we een momentopname maken. We maken geen momentopnames zonder je dit eerst te vertellen. Als je een bètatester bent doen we automatisch een dagelijkse diagnose van je Inofec-systeem (volgens de voorwaarden van de bètatesterovereenkomst).

Waarom: Wij verzamelen deze gegevens om je de beste en meest efficiënte ondersteuning te bieden. Voor vragen van klanten en technische vragen gebruiken we bijvoorbeeld contactgegevens om de klant te antwoorden in het kanaal dat hij of zij verkiest (telefoon, e-mail, sociale media). Voor technische problemen gebruiken we systeemdiagnostische gegevens om het probleem effectief op te lossen. Voor het retourneren en/of ruilen van producten maken wij gebruik van contactgegevens om een succesvolle ontvangst en/of levering van het product te garanderen. Het gebruik van dit soort gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst die wij met je hebben uit te voeren.

Naar boven

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Inofec gebruikt de gegevens die we verzamelen om je te voorzien van de Inofec-producten en -Services die we aanbieden, waaronder het gebruik van gegevens om je ervaringen te verbeteren en te personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je te informeren over je account, nieuwe Inofec-producten of -Services, beveiliging en andere soorten updates.

Inofec gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het aanbieden van onze Productervaring

 • Klantenservice
 • Productverbetering
 • Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
 • Zakelijke activiteiten
 • Communicatie, marketing en advertenties
 • Voor het aanbieden van onze Productervaring

We gebruiken de gegevens voor het leveren, bedienen, ondersteunen en verbeteren van onze Inofec-producten en -Services om ervoor te zorgen dat onze klanten zo moeiteloos mogelijk kunnen luisteren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.

Klantenservice

We gebruiken de gegevens om vragen van klanten te beantwoorden, problemen met producten te diagnosticeren, Inofec-producten van klanten te repareren en andere klantenservice- en ondersteuningsdiensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben en dient ook ons gerechtvaardigd belang.

Productverbetering

We gebruiken voortdurend gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het ontwikkelen en verbeteren van onze Inofec-producten en -Services, waaronder het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze Inofec-producten en -Services, het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe functies of mogelijkheden, zoals het gebruik van zoekvragen en -klikken om de relevantie van zoekresultaten te verbeteren. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen

We gebruiken gegevens om de veiligheid en beveiliging van onze Inofec-producten en onze klanten te beschermen, om fraude op te sporen en te voorkomen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Zakelijke activiteiten

We gebruiken gegevens om samengevoegde analyses en business intelligence te ontwikkelen die ons in staat stellen ons bedrijf te runnen en beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en te rapporteren over onze bedrijfsprestaties. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Communicatie, marketing en advertenties

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met jou te realiseren en te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met je opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen om je te informeren over nieuwe Inofec-producten of -Services, nieuwe muziekservices die in je regio beschikbaar zijn en beveiligings- of software-updates, om je op de hoogte te houden van een ondersteuningsprobleem of om je uit te nodigen deel te nemen aan een enquête. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om je de meest relevante Inofec-advertenties aan te bieden. Voor informatie over het beheer van e-mailabonnementen en promotionele communicatie ga je naar ‘Jouw Account’.

Om je een beter inzicht te geven in de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken in verschillende gevallen waarin je met Inofec communiceert, kun je de volgende artikelen raadplegen.

Naar boven

Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen

Bij Inofec verkopen we geen persoonsgegevens van onze klanten. Wij maken je gegevens alleen bekend op de manier die we in deze Verklaring beschrijven. We kunnen gegevens delen met de volgende derde partijen.

Externe leveranciers

Inofec maakt gebruik van verschillende externe leveranciers om diensten uit te voeren, zoals websitebeheer en -hosting, online aankoop en verzending van Producten, verwerking van betalingen en e-mailcommunicatie. We delen je persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of Producten of Services te leveren die je hebt aangevraagd of geautoriseerd, en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. In dat geval worden je persoonsgegevens gedeeld met deze agenten of aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Inofec en in overeenstemming met deze Verklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen. Voor vragen over externe leveranciers kun je een e-mail sturen naar [email protected].

Gelieerde bedrijven en dochterondernemingen van Inofec

We delen informatie met gelieerde bedrijven waar Inofec een belang in heeft en dochterondernemingen voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, het promoten van Inofec-producten en het leveren van Inofec-producten en -Services aan klanten. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

Verplichte verstrekking van gegevens

Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde bedrijven of onze gebruikers, verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

Verkoop of fusie

Wij kunnen je persoonsgegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa. Uiteraard zullen wij je hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en je informeren over je rechten.

Naar boven

De rechtsgronden voor het gebruik van Persoonsgegevens

Er zijn verschillende rechtsgronden waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te gebruiken, namelijk:

Uitvoering van een overeenkomst

Het gebruik van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren. Bijvoorbeeld om de aankoop van je Inofec-product te voltooien, om je account te registreren en te onderhouden, om te helpen bij bezorgingsproblemen, om retourzendingen af te handelen, of om op je verzoeken te reageren.

Gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om onze Inofec-producten en -Services en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren, om je op de hoogte te stellen van (software-)updates of informatie over Inofec-producten en -Services of om je persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor je beschikbaar is (bijvoorbeeld in je Inofec-productinstellingen), kun je je recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Naar boven

Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen

Beveiliging

Inofec neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan sectornormen om je persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over jou kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn je gegevens tijdens de doorgifte via internet beveiligd met encryptie, zoals Transport Layer Security (TLS). Bovendien wordt je wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door Inofec.

Je hebt alleen toegang tot je Inofec-accountgegevens en onze service met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, moet je je wachtwoord geheimhouden en niet aan derden verstrekken. Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat je altijd uitlogt en je browser afsluit bij het beëindigen van je sessie. Let erop dat we je nooit zullen vragen om je wachtwoord te verstrekken.

Voor vragen over de veiligheid van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Opslag

Persoonsgegevens die door Inofec zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in je regio, in Nederland (bijvoorbeeld in onze belangrijkste datacenters), of in elk ander land waar Inofec of gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of dienstverleners zijn gevestigd of faciliteiten hebben. Inofec heeft passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Bewaren

Inofec bewaart je persoonsgegevens zolang als wij dat nodig achten om je in staat te stellen de website en je Inofec-product te gebruiken, diensten aan jou te verlenen, toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar [email protected].

Naar boven

Jouw rechten en keuzes

Je rechten

Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Afhankelijk van de lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen:

 1. je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben;
 2. je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren;
 3. in bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij je persoonsgegevens gebruiken; en
 4. in bepaalde gevallen kun je ons ook vragen om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt aan een externe partij te sturen.
 5. Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van je persoonsgegevens.

Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in je persoonsgegevens door contact op te nemen met [email protected].

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op je verzoek reageren. Voor meer informatie over hoe je de verzameling en het gebruik van Aanvullende gebruiksgegevens en je voorkeuren op het gebied van communicatie, marketing en reclame kunt beheren, ga je naar de artikelen over Jouw keuzes hieronder.

Wij zetten ons ervoor in om met jou samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als je een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Als je echter van mening bent dat wij je niet hebben kunnen helpen met je klacht of probleem, heb je mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in je land (indien die in je land bestaat) of de toezichthoudende autoriteit.

Jouw keuzes

Inofec-account

Als je een van de volgende zaken wilt doen: toegang krijgen tot profielgegevens, deze bewerken of verwijderen, je wachtwoord wijzigen, je account sluiten of verzoeken om persoonsgegevens te wissen, kun je dit doen door in te loggen op je Inofec-account of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als het niet mogelijk is om via je Inofec-account toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die Inofec heeft verzameld, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Jouw voorkeuren voor communicatie, marketing en advertenties

Je kunt ervoor kiezen geen directmarketingberichten van Inofec te ontvangen door de instructies op te volgen die in elke e-mail die we naar jou sturen zijn opgenomen, via het tabblad Afmelden. Je kunt je ook afmelden voor e-mailabonnementen door je profiel en contactopties bij te werken in je Inofec-account. Wij respecteren je keuze en sturen je geen promotionele e-mails meer zodra je je afmeldt of je communicatie-instellingen wijzigt.

Houd er rekening mee dat we, ongeacht je communicatie-instellingen, met je blijven communiceren over wijzigingen in voorwaarden, beleidsupdates, software-updates voor Inofec-producten, routinematige klantenserviceberichten, zoals informatie over huidige of eerdere aankopen, bezorging van producten, onderbrekingen in de service, inbreuken in verband met persoonsgegevens of andere belangrijke informatie over een Product dat je bezit, zoals het stopzetten van ondersteuning of veiligheidsproblemen.

Je kunt de hoeveelheid op belangstelling gebaseerde reclame die je wilt ontvangen aanpassen door je cookie-instellingen te wijzigen, je apparaatinstellingen te wijzigen, en/of door je bij bepaalde advertentienetwerken af te melden.. Na afmelding van het ontvangen van e-mails van ons, gebruiken we je e-mailadres niet voor op belangstelling gebaseerde reclame-activiteiten. Voor meer informatie over ons gebruik van op belangstelling gebaseerde advertenties, ga je naar Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën.

Naar boven

Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, web beacons en andere identificators om ons te helpen onze websites voor jou te personaliseren, je voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites gebruiken en ons marketingaanbod aan te passen.

Cookies

Een “cookie” is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar je computer wordt gestuurd wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je de website de volgende keer bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat de site jouw browser herkent. Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van of het een permanente cookie of een sessiecookie is. Inofec gebruikt beide cookiesoorten. Sessiecookies blijven slechts op je apparaat staan totdat je je browser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer of mobiele apparaat staan totdat ze verlopen of worden verwijderd. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website.

Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals je winkelwagen niet beschikbaar zijn.

Prestatiecookies Dergelijke cookies verzamelen informatie over jouw gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het navigeren te vereenvoudigen.

Functionele cookies. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die je maakt onthouden en je ervaring personaliseren. We kunnen je geografische locatie opslaan in een cookie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we je de websites tonen die relevant zijn in je regio.

 • Cookies van derden Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere websites en/of partijen dan Inofec. Deze cookies kunnen op onze websites worden gebruikt om onze producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen relevantere advertenties aan te bieden. Op deze cookies is het privacybeleid van de betreffende externe services van toepassing, bijvoorbeeld het gegevensbeleid van Facebook.
 • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies, zoals die worden aangeboden door Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe lang bezoekers op onze websites blijven, welke pagina's zij het meest nuttig vinden en hoe zij op Inofec.com zijn aangekomen. Ga voor meer informatie over Google Analytics en jouw gegevens naar deze Google-webpagina.

Je cookie-instellingen beheren

In de meeste webbrowsers kun je cookies beheren via de voorkeursinstellingen. Als je echter de mogelijkheden van websites om cookies in te stellen beperkt, kan dit je algehele gebruikerservaring beïnvloeden. Sommige browsers bieden een 'Do Not Track' (DNT)-signaal waarbij je je voorkeur kunt aangeven met betrekking tot tracking en cross-site tracking. Hoewel we op dit moment geen technologie gebruiken die DNT-signalen herkent, verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Verklaring. Hieronder wordt uitgelegd hoe je cookie-instellingen op populaire webbrowsers kunt beheren:

 • Google Chrome
 • Internet explorer
 • Safari
 • Firefox
 • Pixels

Naast cookies maken we soms gebruik van kleine grafische afbeeldingen die 'pixels' worden genoemd (ook wel web beacons, clear GIF's of pixeltags genoemd). We gebruiken pixels in onze e-mailberichten aan jou (als je ervoor hebt gekozen om dergelijke berichten te ontvangen) om ons te helpen begrijpen of onze e-mailberichten zijn bekeken. We gebruiken ook pixels van derden (zoals die van Google, Facebook en andere advertentienetwerken) om ons te helpen reclame te maken die aansluit op de belangstelling. Zie hieronder voor meer informatie over onze advertenties en marketingactiviteiten.

Advertenties en moderne marketingtools

Om meer mensen naar meer muziek op Inofec te laten luisteren, gebruiken we verschillende moderne marketingtools ter ondersteuning van onze reclamecampagnes.

Inofec kan met externe adverteerders werken die cookies en vergelijkbare technologie gebruiken om meer relevante reclame te maken over Inofec-producten en -Services op onze websites en op internet. Om deze op belangstelling gebaseerde reclame aan te bieden, combineren de partijen de over een periode verworven niet-persoonsgebonden gegeven over je onlineactiviteiten, die helpen bij het verzorgen van de reclame die wij aan jou leveren. Voorbeelden hiervan zijn een Inofec-advertentie op een Facebook-pagina of een pagina die eigendom is van Google, zoals een zoekresultatenpagina of YouTube, of op een site in het advertentienetwerk van Google. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld als onderdeel van dit proces. Waar nodig vragen wij je toestemming voor dit proces. Je kunt je altijd afmelden van deze gepersonaliseerde advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die de zelfregulerende principes voor online behavioural advertising van de Digital Advertising Alliance onderschrijven door naar de afmeldpagina's op de NAI- websites en DAA-websiteste gaan. Als je je afmeldt, worden de advertenties die je op internet ziet mogelijk minder relevant voor jou.

Na afmelding van het ontvangen van communicatie van ons, gebruiken we je e-mailadres niet voor op belangstelling gebaseerde reclame.

Naar boven

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen aan [email protected].

Tenzij anders vermeld, is Inofec B.V., verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen met de Inofec-producten en -Services waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Je kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Inofec B.V. op het volgende adres: Atoomweg 1, 4706PN Roosendaal, Nederland, of via e-mail op [email protected].

Naar boven

Wijziging van onze Privacyverklaring

Inofec kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten om de feedback van klanten en veranderingen in onze Inofec-producten en -Services weer te geven. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter 'Laatst bijgewerkt' bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop Inofec je persoonsgegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe Inofec je informatie gebruikt en beschermt.

Naar boven

Veelgestelde vragen

Hier staan enkele basisvragen die je misschien over onze privacyverklaring hebt. We raden je aan de uitvoerige verklaring hierboven te lezen voor aanvullende informatie.

Waarom wijzigt Inofec zijn privacyverklaring?

Met deze wijzigingen voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. Daarvoor hebben we onze privacyverklaring aangepast. We blijven de taal vereenvoudigen en het jargon verwijderen om onze privacyverklaring beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

Wat is de GDPR?

De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. En omdat wij vinden dat al onze klanten profijt kunnen hebben van die regels voeren we deze wijzigingen wereldwijd door. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens. Je vindt hiermeer informatie.

Hoe vaak zijn jullie van plan jullie privacyverklaring te wijzigen?

We wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving, ons product en onze bedrijfsvoering.

Welke informatie verzamelt Inofec over mij?

Inofec verzamelt je naam, telefoonnummer, e-mailadres, verzendadres, betaalgegevens, locatiegegevens, IP-adres, sociale identificators, gegevens verstrekt door cookies en gelijksoortige technologieën, functionele gegevens zoals registratie- en systeemgegevens, plus aanvullende gebruikersgegevens; zoals prestatie- en activiteitgegevens. We verzamelen ook audiogegevens zodra je de stembediening of Trueplay-technologie hebt geactiveerd.

Waar heeft Inofec mijn gegevens voor nodig?

Inofec gebruikt de gegevens die wij verzamelen om jou de beste beleving van onze producten en services te bieden, en om jouw ervaringen te verbeteren en personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met jou te communiceren, bijvoorbeeld om je berichten over je account te sturen en om nieuwe producten, services, beveiligingsfuncties of andere updates beschikbaar te maken.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

Inofec gebruikt de gegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Productverbetering
 • Toekomstige productontwikkeling
 • Klantenservice
 • Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
 • Analyse van productprestaties
 • Communicatie en marketing

Hoe helpt het verzamelen van mijn gegevens Inofec bij het verbeteren van zijn producten?

We gebruiken deze gegevens om je product veilig te laten werken en om ervoor te zorgen dat wij jou de juiste services aanbieden, op basis van je geografische locatie. We verzamelen ook foutrapportages, zodat we verbeteringen aan kunnen brengen om mogelijke bugs en problemen te voorkomen. Daarnaast helpt het begrijpen van hoe en wanneer onze klanten onze producten gebruiken ons om nieuwe manieren te bedenken om kantoor en werkplekken met onze meubels te vullen.

Verkoopt Inofec gegevens aan derden?

Nee. Dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook nooit doen.

Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens van Inofec en wat zijn de gevolgen?

Je kunt altijd een mailtje sturen naar [email protected] of contact opnemen met het klantenserviceteam om je gegevens te laten verwijderen.

Bewaart of deelt Inofec mijn bankgegevens of creditcardgegevens?

Nee. De gegevens worden alleen gebruikt om de betaling ten tijde van de aankoop te verwerken.

Hoelang bewaart Inofec mijn gegevens?

Inofec bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de services en ondersteuning van je product, voor het uitvoeren van transacties die jij hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren. Zo bewaren we bijvoorbeeld alle functionele gegevens zolang je producten van Inofec hebt.

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van Inofec?

Inofec ziet het als zijn plicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Wanneer wij gegevens via het internet overdragen, beschermen wij die door middel van versleuteling.

Gebruikt Inofec cookies of pixels om informatie te verzamelen?

Ja, wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, tags en web beacons wanneer je onze website bezoekt. Door onze website te bezoeken, ga ja akkoord met het gebruik van deze cookies en soortgelijke technologieën voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden beschreven. Dit helpt ons om jou de best mogelijke ervaring te bieden en zorgt ervoor dat bepaalde delen van onze website goed functioneren. Je kunt je browser- of apparaatinstellingen altijd aanpassen om geen cookies of soortgelijke technologieën te accepteren als je je hier zorgen om maakt.

Maakt Inofec gebruik van advertenties op basis van interesses?

Ja. We werken met externe adverteerders die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om meer relevante advertenties over Inofec op onze website en op het internet te plaatsen. Om advertenties op basis van interesses te plaatsen, combineren de adverteerders niet-persoonsgebonden gegevens die zijn afgeleid uit jouw online activiteiten om de advertenties op jouw interesses af te stemmen. Je persoonsgegevens worden hierbij niet gedeeld.

Welke veiligheidsmaatregelen worden toegepast voor kinderen die toegang hebben tot Inofec-producten?

Inofec richt zich niet op kinderen en is niet bedoeld om kinderen aan te trekken. Inofec zal nooit opzettelijk persoonsgegevens van kinderen vragen of kinderen verzoeken om persoonsgegevens sturen. Hoewel bezoekers van alle leeftijden op onze website kunnen surfen, verzamelen wij nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen onder de zestien. Als na een kennisgeving door een ouder of voogd of na constatering via andere middelen blijkt dat een kind onder de zestien zich op ongepaste wijze bij deze site heeft aangemeld met gebruik van valse informatie, zullen wij het account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze dossiers verwijderen.

Hoe neem ik contact op met Inofec als ik vragen heb over de privacyverklaring van Inofec?

Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar [email protected].

Naar boven

Gratis bezorging (vanaf €500,- excl. btw)

in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden)

Inclusief montage

van onze meubels

2 jaar garantie

op al onze meubels

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet beschikbaar

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.