Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)
Inclusief montage van onze meubels
2 jaar garantie
Verpakkingsmateriaal retour

Versoepeling arboregels thuiswerkplek

  • Geplaatst op
  • Door Redactie
Versoepeling arboregels thuiswerkplek

Binnenkort wordt de tweede kamer op de hoogte gebracht van de wijziging van de Arbowet. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan de regels voor de thuiswerkplek te versoepelen, deze dwarsbomen nu te veel het steeds populairdere plaats- en tijdafhankelijk werken.

De arboregels die momenteel worden toegepast zijn nog niet voldoende toegespitst op Het Nieuwe Werken (HNW). Vandaar dat de aanpassing van de Arbowet actueel is. Er schijnt overigens niet zo heel erg veel te veranderen, echter de hele strikte arboregels worden wel afgeschaft. Voor u als werkgever zou dit moeten resulteren in de mogelijkheid een veel flexibeler beleid te voeren op het gebied van Het Nieuwe Werken, zonder dat arbozaken bepaalde keuzes bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Wat de minister exact voor ogen heeft, is overigens nog niet duidelijk.

Bij de arboregels die nu gelden heeft de werkgever, waar de werknemer ook werkt, een zorgplicht. Deze plicht houdt in dat de werkgever de thuiswerker dient voor te lichten omtrent de risico’s die aan het werk verbonden zijn. Ook zal de werkgever de werknemer er op moeten wijzen hoe hij aandacht kan schenken aan preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zal de werkgever er op moeten toezien dat de thuiswerker over een goede werkplekvoorziening beschikt, zoals: een goede bureaustoel, werktafel en verlichting. De werkomgeving zal zoveel mogelijk moeten lijken op de situatie in het bedrijf. Voor thuiswerkers zijn door de wetgever wel speciale regelingen bepaald. Als uw organisatie nog van de overgangsregeling gebruik maakt, en dus nog niet de werkkostenregeling toepast, kan er een vrije vergoeding van € 1.815,- verstrekt worden aan de thuiswerker voor het inrichten van een telewerkplek. Onder strikte voorwaarden kan ook de computer nog vrij beschikbaar gesteld worden.

Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)

in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden)

Inclusief montage

van onze meubels

2 jaar garantie

op al onze meubels