Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)
Inclusief montage van onze meubels
2 jaar garantie
Verpakkingsmateriaal retour

Nederlandse kantoormedewerkers ervaren veel privacy op de werkplek

  • Geplaatst op
  • Door Redactie
Nederlandse kantoormedewerkers ervaren veel privacy op de werkplek

Privacy is voor Nederlandse kantoormedewerkers het belangrijkste aspect van hun kantooromgeving. Dit naast toegang tot informatie, technologische ondersteuning en collega’s om mee samen te werken.

Dit komt uit een onderzoek naar voren dat in opdracht van concullega Steelcase is uitgevoerd onder 10.000 kantoormedewerkers van grote bedrijven uit 14 landen. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het in Nederland zeer goed gesteld is met de privacy op de werkvloer. Nederlanders zijn mobiele werknomaden die een rustige werkplek uit kunnen zoeken wanneer de werkzaamheden dit vereisen of zij daar behoefte aan hebben.

Productiever en meer betrokkenheid
Kenniswerkers die een hoge mate van privacy op de werkvloer ervaren, spreken ook over een hoger welzijn. Ze zijn meer productiever en meer betrokken bij het bedrijf. Van alle ondervraagden met een hoge mate van privacy blijkt dat:

- 98% zich goed kan concentreren;

- 94% zich relaxed voelt en op zijn/haar gemak;

- 94% in teamverband kan werken zonder gestoord of onderbroken te worden;

- 86% een keuze heeft wat betreft de werkplek;

- 94% tevreden is over het geluidsniveau op de werkvloer.

Vormen van privacy
Er zijn 2 vormen van privacy op de werkvloer te onderscheiden: ‘informational privacy’ en stimulation privacy’. Informational privacy betreft de mogelijkheid om persoonlijke informatie af te schermen en bij stimulation privacy betreft het de mogelijkheden om storende omgevingsinvloeden te voorkomen of te beperken. In Aziatische landen is er vooral sprake van een gebrek aan informational privacy, terwijl de Westerse wereld meer hinder ondervindt van stimulation privacy. Oorzaken van minder privacy op de werkvloer zijn:

- De toegenomen mobiliteit;

- Het gebruik van mobiele devices;

- De information-overload;

- Het feit dat in onze 24/7 economie werk en privé steeds meer in elkaar overlopen;

- Het stimuleren van interactie en samenwerking;

- De doorgeschoten populariteit van de open kantooromgeving.

Keuze voor het soort werkplek
Ondanks dat uit het onderzoek blijkt dat kenniswerkers met een eigen kantoorruimte duidelijk een hoger welzijn ervaren (een score van 7,1 op 10) dan medewerkers die geen eigen werkplek hebben (een score van 5,8 op 10), wil dit niet zeggen dat we massaal weer terug moeten naar de individuele, afgesloten kantoorruimtes. Volgens Steelcase gaat het veel meer om de keuze die iemand heeft om zelf een werkplek te kiezen. Kenniswerkers voeren gedurende de dag meerdere werkzaamheden uit en doorlopen zodoende meerdere gemoedstoestanden. Afhankelijk van het soort werkzaamheden kan iemand kiezen voor een concentratiewerkplek of een samenwerkplek. De onderzoeksresultaten laten zien dat het met de keuze en zeggenschap over het algemeen slecht gesteld is. Zo werkt 80% van de kenniswerkers wereldwijd nog altijd op een desktopcomputer, waardoor ze gebonden zijn aan één vaste werkplek en niet de mogelijkheid hebben om een rustigere werkplek op te zoeken wanneer hier behoefte aan zou zijn.

Nederlanders zijn werknomades
In vergelijking tot andere landen is Nederland wat dat betreft een positieve uitzondering. Een groot deel van de kenniswerkers werkt met een of meerdere mobiele devices, zoals een laptop, tablet of smartphone, al dan niet gecombineerd met een desktop. Naast het gegeven dat Nederlandse kantoormedewerkers mobieler zijn, hebben ze ook meer keuze als het gaat om de werkplek. Nederlandse kantoren bestaan over het algemeen uit een gebalanceerde mix van private ruimtes (36%), een open kantooromgeving (28%) en een combinatie van beide (36%). In tegenstelling tot kenniswerkers in andere landen is de Nederlander een echte werknomade die afhankelijk van zijn/haar gemoedstoestand en het soort werkzaamheden zelf de gewenste werkplek kan kiezen (22%). Bovendien werkt 35% van de kenniswerkers één of meerdere dagen vanuit huis. Een logisch gevolg van deze hoge mate van mobiliteit is dat slechts 11% van de werkplekken is uitgerust met persoonlijke bezittingen.

Acceptabel geluidsniveau op de werkplek
Nederlandse kantoren hebben in vergelijking tot kantoren in andere onderzochte landen vaker een bedrijfsrestaurant of kantine (80% versus een gemiddelde van 62%) en ruimtes om bezoekers te ontvangen (57% versus een gemiddelde van 48%). Deze ruimtes dragen eraan bij dat geluidsoverlast in de eigenlijke kantooromgevingen te beperken. De Nederlandse kantoormedewerkers zijn dan ook meer dan gemiddeld tevreden over het geluidsniveau op de werkplek en de gehele werkatmosfeer, 29% omschrijft de werkomgeving als stimulerend (ten opzichte van een gemiddelde van 20% voor alle landen).

Bron: Managersonline

Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)

in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden)

Inclusief montage

van onze meubels

2 jaar garantie

op al onze meubels