Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)
Inclusief montage van onze meubels
2 jaar garantie
Verpakkingsmateriaal retour

Hogere pensioenleeftijd zet ergonomie opnieuw op de agenda

  • Geplaatst op
  • Door Redactie
Hogere pensioenleeftijd zet ergonomie opnieuw op de agenda

Met het oog op de hogere pensioenleeftijd wordt ook de vraag naar gezonde werkplekken steeds belangrijker. Uit onderzoek is immers gebleken dat een gezonde werkplek een positieve invloed heeft op de creativiteit en productiviteit van je medewerkers. Daarnaast beantwoorden gezonde werkplekken aan de vraag van minister Kamp om medewerkers op een gezonde manier langer door te laten werken. Het recentelijk verschenen onderzoek van Fellowes ‘Ergonomie op de wijzigende Nederlandse werkplek’ laat zien hoe Nederland op momenteel voor staat.

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving, ofwel het aanpassen van de omgeving aan de mens. Door een juiste werkhouding en het gebruik van de juiste materialen worden klachten voorkomen. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft ruim 4 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat mensen gestimuleerd worden op een gezonde en verantwoorde manier door te laten werken tot na hun 65ste. Daarnaast is de generatie babyboomers (50-plussers) sterk vertegenwoordigd in de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Ook voor deze doelgroep is het erg belangrijk om gezond en vitaal te blijven. Bovendien vraagt de onzekere economische situatie om kostenbesparing en verhoging van de productiviteit en ook hierin speelt ergonomie een rol.

55-plussers maken het meest gebruik van thuiskantoor

Uit het onderzoek van Fellowes komt naar voren dat Nederland het redelijk doet op het gebied van gezonde werkomgevingen. Hoewel het aantal klachten voor Nederlandse begrippen nog steeds hoog is, hebben we het laagste klachtencijfer van Europa. Verder werden een aantal interessante conclusies getrokken:

- het meest kenmerkend aan de 55+ groep is dat 34% gebruik maakt van een thuiskantoor, terwijl het gemiddelde slechts 17% bedraagt.

- van deze thuiskantoren heeft slechts 14% de wettelijk verplichte werkplekbeoordeling gekregen. Dit gegeven vergroot de kans op klachten bij de 55+ groep aanzienlijk.

- 58% van de werknemers heeft de afgelopen 3 jaar last gehad van klachten die rechtstreeks gevolg zijn van het gebruik van een computer, laptop of iPad voor zakelijk gebruik.

- rugpijn en pijnlijke, gespannen schouders zijn de meest voorkomende klachten (resp. 25% en 26% van het aantal ondervraagde mensen).

- er is sprake van productiviteitsverlies doordat 88% van de werknemers tenminste een deel van de dag bezig is met het herinrichten van de werkplek. Gemiddeld komt dit neer op meer dan 3 uur onproductieve tijd per persoon per week.

Preventieve en ergonomische maatregelen

Michel Mulder, fysiotherapeut en business health manager bij FysioBasics, bevestigt het belang van ergonomie op de werkvloer en thuis: “Screening ervan en actie ondernemen bij (dreigende) klachten is een noodzaak. Ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking is 50 jaar en ouder; dat vraagt van werkgevers van bedrijven en overheid aandacht voor preventie en ergonomische maatregelen.”

Ergonomische hulpmiddelen zelden vergoed

Uit het onderzoek is eveneens gebleken dat werkgevers zich pro-actiever op kunnen stellen door het aanbieden van ergonomische hulpmiddelen. Het blijkt dat 56% van de medewerkers gebruik maakt van speciaal vervaardigde ergonomische hulpmiddelen, maar slechts de helft daarvan wordt ook daadwerkelijk vergoed door de werkgever. Dit reden hiervan is dat sommige bedrijven er gewoonweg niet voor willen betalen, maar een aantal medewerkers zijn zich er ook niet van bewust dat de werkgever hieraan wil bijdragen.

Bron: Officenieuws en Managers Online

 

Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)

in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden)

Inclusief montage

van onze meubels

2 jaar garantie

op al onze meubels