Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)
Inclusief montage van onze meubels
2 jaar garantie
Verpakkingsmateriaal retour

Deskundige aan het woord (akoestiek)

  • Geplaatst op
  • Door Redactie
Deskundige aan het woord (akoestiek)

Regelmatig blijkt bij verplaatsing van kantooractiviteiten naar een andere ruimte of na oplevering van een nieuwbouw waarin veel harde materialen gebruikt zijn, dat men geconfronteerd wordt met akoestische problemen. De ruimte is niet voorzien van voldoende geluidsabsorberende materialen waardoor de nagalmtijd te lang is geworden, dit leidt tot onrust en concentratieverlies. Onnodig veel fouten, ziekteverzuim en een lager werktempo zijn het onvermijdelijke gevolg. Hoe hoger de eisen die aan de nauwkeurigheid van het werk gesteld worden, des te zwaarder zijn de eisen die gesteld worden aan de akoestiek, des te korter moet de nagalmtijd zijn.

Naast de mate van concentratie is het volume van de ruimte bepalend voor de gewenste nagalmtijd. Grotere ruimten verdragen een langere nagalmtijd. De galm van een ruimte kan het gesprokene versterken, maar wat vaker voorkomt, ook verstoren, onverstaanbaarheid is het gevolg. Bij een goede nagalmtijd ondersteunt de galm het gesprokene, waardoor de verstaanbaarheid toeneemt. Wordt de nagalmtijd te kort, dan wordt het geluidsniveau van de galm zo laag dat de genoemde ondersteuning verdwijnt. Daarnaast wordt over grotere afstand zoveel geluidsenergie van het gesprokene geabsorbeerd, dat de verstaanbaarheid sterk afneemt.

Uiteraard komen deze problemen niet alleen voor bij kantoren. Ook in klaslokalen, sporthallen, industrieën en openbare gebouwen is nagalm een vaak voorkomend probleem. Afhankelijk van het type gebouw en het volume worden er min of meer bepaalde eisen aan de nagalmtijd gesteld. Voor bijvoorbeeld kantoorruimtes ligt dat op circa 0,8 seconden en voor sporthallen op circa 1,5 seconden.

Indien er bij de nieuwbouw niet voldoende rekening is gehouden met de akoestiek, dan is het ook in bestaande situaties nog zeer goed mogelijk om achteraf akoestische materialen aan te brengen die de uitstraling van de ruimte niet sterk negatief beïnvloeden. Sterker nog, een juiste keuze kan zelfs tot een verfraaiing van de inrichting leiden en de problemen oplossen. Ook bij bestaande gebouwen wordt steeds vaker geëist dat men voldoet aan de normen voor de nagalmtijd. Deze normen zijn afhankelijk van de toepassing en het gebruik. Eenvoudiger is het om bij de nieuwbouw al rekening te houden met voldoende geluidsabsorptie. Bouwkundig kunnen er vaak al maatregelen meegenomen worden, zoals geperforeerde platen met daarachter geluidsabsorberende materialen. Maar het is ook zeker eenvoudiger om voorzieningen, zoals baffels en plafondeilanden, op te hangen, omdat er nog geen sprake is van obstakels als meubilair of machines.

In eerste instantie wordt, na het doen van nagalmtijdmetingen, altijd gekeken of het probleem op te lossen is met het aanbrengen van materiaal op of direct onder het plafond door middel van geluidsabsorberende baffels, plafondplaten of plafondeilanden. De nagalmmeting wordt verricht met behulp van een alarmpistool en geluidmeetapparatuur. De nagalmtijd is de tijd die nodig is om het geluidniveau met 60 dB(A) af te laten nemen. Als een ruimte akoestisch hard is en er dus veel reflecties plaatsvinden tegen de wanden en het plafond, dan zal de nagalmtijd lang zijn. In tweede instantie, of aanvullend, wordt gekeken naar het aanbrengen van materialen aan de wanden. Bijvoorbeeld in de vorm van geluidsabsorberende wandpanelen uitgevoerd in melamine schuim (noppen/piramide profiel), designpanelen of polyesterwol platen (vlak, in speciale artistieke vormen of met afbeeldingen).

De uiteindelijke keuze wordt vaak toch bepaald door esthetiek en prijs. Echter, voor een goed vergelijk dienen ook de geluidsabsorptiewaarden onder elkaar gezet te worden. Hierbij wordt een veelvoud aan normen toegepast. Wanneer men echter de norm EN 354-2003 toepast, dan loopt men in ieder geval geen risico dat er appels met peren worden vergeleken. In het algemeen zal blijken dat de geluidsabsorptiewaarden van de verschillende materialen niet zover uit elkaar liggen. In principe moet het materiaal opencellig zijn en een minimale dikte van circa 25 mm hebben om een behoorlijke geluidsabsorptie-coëfficiënt te kunnen bereiken. Een belangrijk aspect waar men ook nog op dient te letten, is de brandbaarheid van de toe te passen materialen. Het aanbrengen van een willekeurige plaat polyurethaanschuim zal zeker niet getolereerd worden door de bevoegde instanties. Het is belangrijk om te controleren wat de brandbaarheid van de materialen is aan de hand van de nieuwste Europese norm, de norm EN 13501. Men ziet nog vaak dat in openbare ruimtes het overbekende noppen of piramideschuim wordt toegepast. Dit materiaal voldoet echter niet aan de gewenste klasse A of B. Materialen die hier wel aan voldoen, zijn onder andere polyesterwol, melamine schuim en minerale wol, wat in vele vormen te verkrijgen is.

Nagalm kan eenvoudig en esthetisch verantwoord opgelost worden, maar laat het wel een verantwoorde keuze zijn aan de hand van bovengenoemde belangrijke criteria. Of beter nog, laat de ontwerper er zich vooraf al terdege bewust van zijn dat wanneer hij geen maatregelen treft, er achteraf toch iets aan gedaan moet worden. En dat is dan wel gecompliceerder en vaak ook duurder. Uiteraard wordt de prijs ook sterk bepaald door de keuze van het type materiaal. Bij de keuze voor geluidsabsorberend mineraalwol komt men met een prijs van ca. € 50,- per m² al heel ver. Kiest men echter voor een decoratieve geluidsabsorberende wandversiering, dan kan de prijs al gauw oplopen tot circa € 400,- per m².

Robert Hoogenboom

Robert-Hoogenboom
Merford Techniek bv

Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)

in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden)

Inclusief montage

van onze meubels

2 jaar garantie

op al onze meubels