Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)
Inclusief montage van onze meubels
2 jaar garantie
Verpakkingsmateriaal retour

De werking van geluid

  • Geplaatst op
  • Door Redactie
De werking van geluid

Geluid is altijd om ons heen. Vaak zijn wij er ons niet bewust van en merken er niets van. Ook niet op de werkplek. Ervaren we wel geluid, dan is dit vaak negatief. De rinkelende telefoon van de directe collega, de printer die onnodig veel herrie maakt of de radio die nét even te hard staat. Op dat moment ontstaat de vraag naar akoestiek, akoestisch comfort of geluidsreductie. In dit artikel wordt uitgelegd wat geluid nu eigenlijk is en hoe een betere akoestiek te bereiken is.

Geluid is niet meer dan trillende lucht. De trilling start bij de geluidsbron en gaat van daaruit zijn weg. Met ons gehoor kunnen wij verschillende dingen van geluid waarnemen. Onder andere horen wij toonhoogte en volume ervan. Een toonhoogte wordt bepaald door de frequentie van de trilling, dus met andere woorden hoe vaak in een tijdsperiode veroorzaakt een geluidsbron een trilling. Hoe meer trillingen in dezelfde tijdsperiode, hoe korter de golflengte van het geluid wordt, hoe hoger de toon. Andersom geldt dit natuurlijk ook. De toonhoogte (of frequentie) wordt uitgedrukt in (mega)Hertz. Daarnaast kunnen wij de hardheid van geluid beoordelen met ons gehoor. Dit drukt men uit in decibel.

Om een akoestisch aangenaam comfort te kunnen ontwikkelen, zijn beide zaken van belang. Echter, de toegepaste oplossing wordt sterk bepaald door de leidende variabele richting een oplossing. Is het storend dat er hard geluid op de werkplaats is, dan dient men iets te doen aan het volume. Ondervindt men sterke hinder van echo’s op de werkplek, waardoor spraakverstaanbaarheid daalt, dan is het beter om die echo’s (nagalmtijd) te doorbreken. Vooral voor dit punt is het van belang om de toonhoogte (= frequentie) goed in ogenschouw te nemen. Hoe lager de toon, hoe groter de geluidsgolf, hoe meer massa het akoestisch dempende materiaal dient te hebben. Aangezien in kantooromgevingen vooral menselijke spraak voorkomt en problemen veroorzaakt, is het van belang om te focussen op het akoestisch dempend vermogen tussen de 100 en 1100 Hz. Hierbinnen ligt de zwaarstwegende geluidsenergie van een mensenstem.

De waarde van gebruikte akoestisch dempende middelen wordt gemeten volgens de geldende ISO354:2003 normering. De uitslag wordt weergegeven in een geluidsabsorptie coëfficiënt of een equivalente geluidsabsorptie per element. De geluidsabsorptie coëfficiënt is een αW(spreek uit alpha W)-waarde of NRC waarde die aangeeft hoeveel procent geluidsabsorptie er plaats vindt. Het geabsorbeerde geluid wordt omgezet in warmte en verdwijnt dus uit de ruimte. De equivalente geluidsabsorptie per element is een waarde die een koppeling maakt tussen de oppervlakte van het geluidsdempende object en de daadwerkelijke absorptie.

Geluid is lucht en lucht is vluchtig. Een eenduidige oplossing om geluidshinder te beperken, is dus niet te geven. Er zijn gecertificeerde metingen die het probleem wetenschappelijk in kaart brengen en van daaruit een oplossing genereren. In de praktijk blijkt echter, dat er met enkele tips een zeer grote stap in de goede richting gemaakt kan worden. Daarnaast zijn er oplossingen middels akoestische scheidingswanden en opzetwanden.

Gratis bezorging (vanaf €300,- excl. btw)

in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden)

Inclusief montage

van onze meubels

2 jaar garantie

op al onze meubels